Bezpieczna Umowa na Wykonanie Projektu IT

Wzór bezpiecznej umowy na wykonanie projektu IT (R&D). Umowa w formacie Word wraz z komentarzem objaśniającym.

✅ Umowa bazuje na tworzenie oprogramowania podzielonego na etapy (każdy z etapów rozliczany oddzielnie)
✅ Przed przystąpieniem prac zaliczka
✅ Realizujemy projekt według dokumentacji
✅ Deklarujemy się na harmonogram ukończenia (z marginesem)
✅ Wszelkie zmiany zakresu rozliczane są oddzielnie
✅ Zmiany zakresu automatycznie przesuwają termin ukończenia
✅ Określona górna granica odpowiedzialności kontraktowej
✅ Określony zakaz konkurencji
✅ Protokół odbioru

Liczba stron: 12.

Bazując na swoich doświadczeniach pracy z klientami (czasami trudnymi) wypracowałem umowę z prawnikiem, która chroni przed większością nieetycznych zagrywek ze strony klienta.

Zamówienie

49.00

PLN

99.00

PLN

Zamów

Copyright © 2023 edu.wedlugplanu.pl.