Bezpieczna Umowa na Wykonanie Projektu IT

Wzór bezpiecznej umowy na wykonanie projektu IT (R&D). Umowa w formacie Word wraz z komentarzem objaśniającym.

? Umowa bazuje na tworzenie oprogramowania podzielonego na etapy (każdy z etapów rozliczany oddzielnie)
? Przed przystąpieniem prac zaliczka
? Realizujemy projekt według dokumentacji
? Deklarujemy się na harmonogram ukończenia (z marginesem)
? Wszelkie zmiany zakresu rozliczane są oddzielnie
? Zmiany zakresu automatycznie przesuwają termin ukończenia
? Określona górna granica odpowiedzialności kontraktowej
? Określony zakaz konkurencji
? Protokół odbioru

Liczba stron: 12.

Bazując na swoich doświadczeniach pracy z klientami (czasami trudnymi) wypracowałem umowę z prawnikiem, która chroni przed większością nieetycznych zagrywek ze strony klienta.

Zamówienie

49.00

PLN

99.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 edu.wedlugplanu.pl.