Bezpieczna Umowa na Wykonanie Projektu IT

Wzór bezpiecznej umowy na wykonanie projektu IT (R&D). Umowa w formacie Word wraz z komentarzem objaśniającym.

🎯 Umowa bazuje na tworzenie oprogramowania podzielonego na etapy (każdy z etapów rozliczany oddzielnie)
🎯 Przed przystąpieniem prac zaliczka
🎯 Realizujemy projekt według dokumentacji
🎯 Deklarujemy się na harmonogram ukończenia (z marginesem)
🎯 Wszelkie zmiany zakresu rozliczane są oddzielnie
🎯 Zmiany zakresu automatycznie przesuwają termin ukończenia
🎯 Określona górna granica odpowiedzialności kontraktowej
🎯 Określony zakaz konkurencji
🎯 Protokół odbioru

Liczba stron: 12.

Bazując na swoich doświadczeniach pracy z klientami (czasami trudnymi) wypracowałem umowę z prawnikiem, która chroni przed większością nieetycznych zagrywek ze strony klienta.

Zamówienie

49.00

PLN

99.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 edu.wedlugplanu.pl.